SCREEN

Profile

Cpanel

Verslag bijeenkomst

Onderstaand een verslag op hoofdlijnen.
Op zondag 8 december vond in de Paasberg kantine een bijeenkomst plaats waar met zoveel mogelijk geledingen uit de vereniging de gebeurtenissen rond het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen zijn besproken. Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan Richard Nieuwenhuizen werd de bijeenkomst geopend door voorzitter Moerlie.
 
Hoewel de opkomst (veel) lager was dan verwacht hebben de aanwezigen toch een zeer zinvolle discussiemiddag gehad. Daarbij is met name als vereniging de hand in eigen boezem gestoken en is de situatie bij de SV de Paasberg nadrukkelijk aan de orde geweest. Op basis van die constateringen zijn enkele actiepunten geformuleerd waarmee de club de komende tijd mee aan de slag zal gaan. Doel is om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van excessen op en rond het voetbalveld en ter verbetering van het imago van de club.
 
De volgende akties zullen worden opgepakt:
- ieder elftal zal op korte termijn door het bestuur worden benaderd waarbij de nieuwe aanpak nader zal worden toegelicht
 
- er zal op korte termijn een interne (straf/tucht) commissie worden samengesteld welke, los van enige KNVB bemoeienis, intern de zaken welke niet binnen de normen en waarden vallen gaat oppakken. De commissie zal het bestuur, als uitvoerende macht, adviseren bij de nodig geachte maatregelen
 
- er zal strenger worden opgetreden bij overschrijding van de normen en waarden. Niet alleen jegens de mensen in het veld maar ook binnen de club! Bestuur, staf en leiders zullen daarbij worden betrokken.
 
- er komt een 2-maandelijks leidersoverleg. Ieder team dient minimaal 2 vertegenwoordigers (leider, aanvoerder, speler) te hebben waarvan er minimaal 1 vertegenwoordiger in het overleg aanwezig dient te zijn.
 
 
Verslag: Wim van Koppenhagen
 
 
U bevindt zich hier: Home Nieuws Ingezonden berichten Verslag bijeenkomst